UTSTÄLLNINGAR OCH KONGRESSER

Svensk Hörsel engagerar sig
Medlemsföretagen i Svensk Hörsel medverkar regelmässigt i de arrangemang som anordnas inom eller i anslutning till hörselsektorn i Sverige. Branschföreningen har i de sammanhangen som uppgift att medverka till att utbytet blir så bra som möjligt för såväl företagen som arrangörerna och besökarna.

Ta tidig kontakt med Svensk Hörsel - det lönar sig
Sammantaget har medlemsföretagen i Svensk Hörsel byggt upp en mycket stor erfarenhet av konferens- och utställningsarrangemang. Ofta är det så att arrangörerna växlar, men det är samma företag som återkommer från den ena gången till den andra.
Svensk Hörsel ställer denna erfarenhet till förfogande genom att hålla kontakt med arrangörerna och bidra med synpunkter. Syftet är att finna en balans i arrangemangen och företagens deltagande. Det gäller också att undvika kollisioner i datum mellan olika arrangemang som berör hörselsektorn. Målsättningen är också att attrahera många deltagare och att dessa skall få ett så gott utbyte av sitt deltagande som möjligt. 

Svensk Hörsel har alltid en person utsedd för att hålla löpande kontakt med planerade arrangemang och en person som representerar styrelsen. 

Arbeta med ett intressant erbjudande
Vid planering av ett utställningsarrangemang kan det underlätta om man har i åtanke att situationen innebär att rollerna blir lite omkastade mot vad vi är vana vid.
Till vardags är hörselvården kunder och företagen leverantörer som ska erbjuda intressanta och prisvärda varor och tjänster.

Vid en utställning är det tvärtom: hörselvården/arrangören ska erbjuda företagen intressanta och prisvärda tjänster i form av utställnings- och presentationsmöjligheter. Tillika skall deltagargrupperna erbjudas intressanta möjligheter att se nyheter inom hörselsektorn och ta del av det senaste inom forskning och utveckling. 

Företagen utvärderar utställningserbjudandena efter olika kriterier som antal intressanta deltagare, hur mycket tid som är avsatt till besök på utställningen, hur lätt det är att ta sig till orten och lokalerna, om datum passar, tekniska förhållanden osv.

Policy och checklista
Svensk Hörsel har sammanställt många års erfarenheter från utställningar i branschen i en policy och checklista som ställs till arrangörernas förfogande. Där ställs upp de krav som Svensk Hörsel anser väsentliga. Skulle det finnas delar som man ser är svåra att uppfylla är en dialog alltid välkommen. Genom att använda den kan man undvika att missa viktiga aspekter eller att planera i onödan för sådant som senare inte låter sig göras.