MARKNAD

Kommentarer Q2 2021
Andra kvartalet 2021 är mer i linje med åren före pandemin, även första halvåret sammanräknat har mer karaktären av ett normalår.