MARKNAD

Kommentarer Q1 2022
Första kvartalet 2022 indikerar att vi är tillbaka på den trend med stigande volymer vi såg 2019 och 2020.