MARKNAD

Kommentarer Q1 2021
Tyvärr består den nedåtgående trenden på hörapparatmarknaden. Första kvartalets försäljning 2021 ligger cirka 16% under motsvarande period 2020. 
Tittar man på de senaste 4 kvartalen och jämför med de 4 kvartalen dessförinnan, är nedgången också ungefär 16 %.