MARKNAD

Kommentar

Andra kvartalet 2023 är svagare jämfört med motsvarande kvartal 2022, men första halvåret 2023 ligger fortsatt drygt 1% plus jämfört med 2022.