MARKNAD

Kommentarer Q4 2021
Fjärde kvartalet 2021 är mer i linje med åren före pandemin, även helåret sammanräknat har mer karaktären av ett normalår efter 2020 års tapp.