SVENSK HÖRSEL

Svensk Hörsel är en leverantörsförening som samlar alla svenska leverantörer av hörhjälpmedel.
Hos Svensk Hörsel hittar du viktig information om hörsel och hur personer med nedsatt hörsel kan höja sin livskvalitet.

Om Svensk Hörsel

Svensk Hörsel är en icke vinstdrivande förening där leverantörer av hörhjälpmedel samverkar med organisationer och sjukvården för att personer med nedsatt hörsel och dövas behov av hörselprodukter skall tillvaratas på bästa möjliga sätt. 

Vår vision är att Sverige ska ha världens bästa hörselvård.
Alla ska ha de hörhjälpmedel som de behöver för att kunna delta i samhällets samtliga aktiviteter 

Svensk Hörsel är öppen för alla svenska hörselföretag som vill verka för att stödja föreningens i vår strävan
att uppnå visionen och som har en långsiktig och seriös inriktning.


Föreningens syften

Många människor drabbas av nedsatt hörsel, men det är alldeles för få som känner till de lösningar som finns att tillgå. 

Våra mål är:

Öka medvetenheten kring behovet av och intresset för bra hörhjälpmedel. Idag finns det många och bra lösningar för personer med nedsatt hörsel.

Påverka och förhandla med myndigheter, organisationer och enskilda företag så att det finns både tekniska och ekonomiska förutsättningarna för bra hjälp till de med hörselnedsättning

Verka som remissinstans när viktiga frågor skall beslutas. Detta kan gälla både i tekniska frågor och i legala frågor som rör personer med hörselnedsättning.

 

KONTAKT

Svensk Hörsel 
c/o iOffice, Drottninggatan 32
Box 22 307, 104 22 Stockholm

tel: +46 8 121 620 92MAIL