STYRELSE & KONTAKT

KONTAKT info@svenskhorsel.se 

Nedanstående personer valdes att ingå i Svensk Hörsels styrelse vid senaste årsmötet 2022.

Mia Gårdhagen, ordf
Demant Sweden

Jörgen Falkbjer, vice ordf
Sonova Nordic

Pär Landeklint
Sonova Nordic

Jim Bellås

GN Hearing

Cecilia Canerén
Oticon

Maria Eklund
Widex

Totte Axelsson
Signia/Sivantos

Solveig Stenmark
Cochlear Nordic