STYRELSE & KONTAKT

Svensk Hörsel

c/o iOffice, Drottninggatan 32, Box 22 307, 104 22 Stockholm
tel: +46 8 121 620 92

info@svenskhorsel.se 

Nedanstående personer valdes att ingå i Svensk Hörsels styrelse vid årsmötet 2023.

Mia Gårdhagen, ordf
Demant Sweden

Jörgen Falkbjer, vice ordf
Sonova Nordic

Pär Landeklint
Sonova Nordic

Jim Bellås

GN Hearing

Cecilia Canerén
Oticon

Maria Eklund
Widex

Totte Axelsson
Signia/Sivantos