STYRELSE & KONTAKT

Svensk Hörsel

c/o iOffice, Drottninggatan 32, Box 22 307, 104 22 Stockholm
tel: +46 8 121 620 92

info@svenskhorsel.se 

Nedanstående personer valdes att ingå i Svensk Hörsels styrelse vid årsmötet 2023.

Mia Gårdhagen, ordf
Demant Sweden

Jörgen Falkbjer, vice ordf
Sonova Nordic

Pär Landeklint
Sonova Nordic

Cecilia Canerén
Oticon

Totte Axelsson
Signia/Sivantos

Jim Bellås

GN Hearing