Blanketter och branschpolicy

Svensk Hörsel har tagit fram ett antal dokument som underlättar den dagliga verksamheten och kontakterna med medlemsföretagen. Avsikten är att hörselvården ska kunna hämta hem dem direkt som pdf-filer genom nedanstående länkar.

Service- och
returblankett

Svensk Hörsels generella service-
och returblankett. Blanketten är
direkt ifyllnadsbar pdf-fil som
kan laddas hem för användning rutinmässigt i verksamheten.
OBS! Service, returer och/eller krediteringar kan inte accepteras utan fullständigt ifylld Service- och Returblankett.

Rekommendationer vid beställning av hörapparataskar och rengöringskit

Samtliga företag inom Svensk
Hörsel jobbar med att minska vår klimatpåverkan och ser detta som ett av de områden som vi kan förbättra, dels genom att tillverka färre enheter och dels genom att minska våra transporter.

Avtryckspolicy

Syftet med denna policy är att ge vägledning till att göra bra avtryck för att vi ska få väl fungerande i-öratapparater och öroninsatser.

Inom Svensk Hörsel är vi måna om att tillverka hörapparater och öroninsatser med så bra passform och funktion som möjligt. Därför ställer vi höga krav på avtrycken.


Affärskod

Denna affärskod är ett sammanfattande uttryck för innehållet i de medicintekniska branschernas samverkansavtal med SKL och ska tillämpas tillsammans med detta dokument. Affärskoden är en rekommendation till medlemmar för att underlätta agerandet i marknadsföringsfrågor. Affärskoden syftar till att skapa en gemensam grund för god affärsetik, främja sunda affärer för alla parter samt bidra till en effektiv hörselvård.

Samverkansregler

Svensk Hörsel följer det samverkansavtal som tagits fram av SKR, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Samverkansreglerna gäller för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Överenskommelsen beskriver bland annat hur parterna ser på produkt- och serviceinformation, sammankomster av olika slag, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer.

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen. Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Samverkansreglerna