BLANKETTER OCH BRANSCHPOLICY

Svensk Hörsel har ett antal olika trycksaker som underlättar den dagliga verksamheten och kontakterna med medlemsföretagen. Dessa har tidigare sänts ut i tryckt version men avsikten är att hörselvården i större utsträckning ska kunna hämta hem dem direkt som pdf-filer i nedanstående länkar utan att behöva vänta på försändelser via posten. 

Service- och Returblankett
Blanketten är en direkt ifyllnadsbar pdf-fil som kan laddas hem för användning rutinmässigt i verksamheten.
OBS. Service, returer och/eller krediteringar kan inte accepteras utan fullständigt ifylld Service- och Returblankett.

Svensk Hörsels rekommendationer om vid beställning av hörapparataskar och rengöringskit
Rekommendationerna finns att ladda ned nedan rörande Svensk Hörsels rekommendationer rörande beställningar av hörapparataskar och rengöringskit.

Samverkansregler
Svensk Hörsel följder det samverkansavtal som tagits fram av SKR, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Samverkansreglerna gäller för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Överenskommelsen beskriver bland annat hur parterna ser på produkt- och serviceinformation, sammankomster av olika slag, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer.

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen. Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.

Samverkansreglerna