HÖRSELVÅRDSREGISTRET

Hörselvårdsregistret syftar till att underlätta informations- och erfarenhetsutbyte mellan samtliga inom svensk hörselvård verksamma enheter, företag och personer. Registret ägs och drivs av Svensk Hörsel.

 Så här fungerar det:

  • Registret baseras på frivillighet; personer eller verksamhetsenheter ska kunna avstå eller avsäga sig från att stå med i registret.
  • Registret ska endast innehålla sådana uppgifter som behövs för yrkesmässiga kontakter inom hörselvården.
  • Den information som förmedlas till kontakter hämtade från Hörselvårdsregistret ska inte ha karaktären av reklam eller syfta till försäljning.
  • Grunden i registret är varje persons e-postadress * och var och en kan uppdatera sina uppgifter själv.
  • Alla i registret kan söka efter personer eller verksamhetsenheter genom personlig inloggning och lösenord.
  • Varje verksamhetsenhet måste ha en person noterad som ansvarig för enheten*
  • Enhetsansvarig, eller en särskilt utsedd registeransvarig inom enheten, kan själv uppdatera kontaktuppgifterna för enheten, liksom uppgifterna för den personal som är knuten till enheten.
  • Införande och tillgång till registret är gratis för alla utom för leverantörsföretag som inte är medlemmar i Svensk Hörsel. Leverantörsföretag som inte är medlemmar i Svensk Hörsel får finnas i registret endast mot erläggande av en årlig avgift.
  • Exportering av registeruppgifter av intresse- och yrkesorganisationer får endast ske mot erläggande av en årlig avgift. 

*obligatorisk uppgift


Alla som finns med i Hörselvårdsregistret ska följa policyn för nyttjandet av registret. 

Om ni önskar ytterligare information om Hörselvårdsregistret - kontakta kansliet!