HÖRHJÄLPMEDEL

Hörhjälpmedelär det samlande begreppet för alla produkter inom hörselsektorn som bidrar till bättre hörande.
Produktutvecklingen inom hörselsektorn går mycket fort och inkluderar de allra modernaste teknologierna på alla områden. Produktområdet är högteknologiskt.

De flesta nya hörapparater på marknaden har samma kapacitet som datorer och kan utföra flera miljoner handlingar per sekund. Hörapparater finns i olika storlekar, styrkeklasser och utföranden.

Personer md nedsatt hörsel kan få stor hjälp genom två huvudsakliga produktområden som oftast utgör komplement till varandra: hörapparater och hörselprodukter. 

Hörselprodukter  
Vi i Svensk Hörsel vet att hörapparater i kombination med hörselprodukter, eller enbart hörselprodukter, är oerhört viktiga för att skapa god uppfattningsförmåga för dig som har nedsatt hörsel.

Läs mer i vår folder om HÖRSELPRODUKTER

FRITT VAL

Svensk Hörsels vision är att Sverige ska ha världens bästa hörselvård
Alla skall ha de hörhjälpmedel som de behöver för att delta i samhällets samtliga aktiviteter

För att nå den visionen har Svensk Hörsel kommit fram till följande:

  • Den offentliga finansieringen av hörselvården måsta säkras och på sikt ökas.
  • Alla som är i behov av hörselvård, och därmed oftast beroende av hörapparater och andra hörselprodukter, ska garanteras att få det utan extra kostnad.
  • Vårdval där patienten kan välja godkända och kontrollerade privata och offentliga hörselkliniker skall införas.
  • Forskningen inom hörselrehabilitering måste stärkas i Sverige.
  • Ett hörapparatregister som inkluderar samtliga kliniker, privata eller inom offentlig sektor, som driver hörselvård måste snarast startas och utvecklas.
  • Fritt Val av hörapparater och hörselprodukter måste införas som ett komplement till det upphandlande sortiment som den offentliga vården upphandlat och tillhandahåller.
  • Den enskilda klienten skall vara den som, med stöd av Leg Audionom, avgör vilket hörhjälpmedel som passar bäst för det egna behovet.